Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex buekii Wimm. - ostřice buekova v Kraji Vysočina

Ostřice banátská (Carex buekii), Babice u Světlé nad Sázavou [HB], 11.5.2009, foto Josef Komárek
Ostřice banátská (Carex buekii), Babice u Světlé nad Sázavou [HB], 11.5.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice Buekova je druhem střední a jižní Evropy, odkud její rozšíření vyznívá dále na východ. Téměř výhradně doprovází říční břehy a nivní stanoviště podél řek a větších potoků na podloží písčitých a štěrkopískových říčních teras. Na našem území se vyskytuje ostrůvkovitě, v některých částech toku řek je hojná, místy chybí. Na Vysočině roste především na severozápadě, kde doprovází toky Želivky, Sázavy a Doubravy a jejich větších přítoků. V moravské části území je známo několik lokalit od řeky Svratky na severovýchodě a u řek Jihlavy a Oslavy na jihovýchodě. Ve srovnání se situací například podél Vltavy v jižních Čechách, je na Vysočině rozhodně méně hojná a výskyt je spíše ostrůvkovitý. Přestože její populace nemají většinou tendenci ustupovat, ba naopak se v nivách řek spíše šíří, tak na Vysočině existuje řada v současné době neověřených lokalit. Pravděpodobně se jedná pouze o absenci recentních dat o jejím výskytu; některé lokality však mohly zaniknout v důsledku změn v nivě toků.
Mapa výskytu - ostřice buekova - Carex buekii

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex buekii Wimm. - ostřice buekova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.