Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Valeriana tripteris subsp. austriaca Elly Walther - kozlík trojený rakouský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Valerianaceae - Kozlíkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kozlík trojený rakouský je evropským endemitem rostoucím v horách, konkrétně ve východních Alpách, Karpatech a přilehlých pohořích. Jedná se o druh stinných, suťových a roklinových lesů na živinami a minerálními látkami bohatých substrátech. Na našem území leží sz. hranice areálu druhu a kozlík trojený rakouský se zde vyskytuje omezeně v Moravskoslezských Beskydech, v Hrubém Jeseníku a velmi vzácně vyznívá do přilehlých podhorských území a exklávně až do okolí Svitav a Žďárských vrchů. V oblasti Ždárských vrchů je výskyt V. tripteris považován za příklad floristického elementu východních Sudet v květeně Českomoravské vrchoviny a navazuje na další exklávní výskyt v Českomoravském mezihoří. Konkrétně je zde historicky známý výskyt u Skleného u Žďáru nad Sázavou (Smejkal 1959a). Bohužel podrobnosti k lokalitě a početnosti populace nejsou známy a recentně druh nebyl ověřen. Dále je z Vysočiny známá ještě jedna lokalita z Humpolecka od obce Velký Rybník (Mladý 1974 in Skalický & Štech 2000). Tento floristický záznam lze považovat za nepříliš věrohodný. Výskyt kozlíku trojeného na okraji údolních luk u Rohova mlýna je nepravděpodobný, jelikož stanovištně neodpovídá nárokům druhu. Je možné, že se jedná o pouhý přepis ve floristickém záznamu.
Mapa výskytu - kozlík trojený rakouský - Valeriana tripteris subsp. austriaca

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Valeriana tripteris subsp. austriaca Elly Walther - kozlík trojený rakouský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.