Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. - popenec chlupatý v Kraji Vysočina

Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 13.4.2012, foto Libor Ekrt
Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 13.4.2012, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Popenec chlupatý se vyskytuje pouze v jižní, střední a východní Evropě. Českou republikou prochází severozápadní hranice jeho areálu. Roste tak pouze na Moravě od praebohemika po Bílé Karpaty, Javorníky a Beskydy v podrostu listnatých lesů, zejména dubohabřin, doubrav a bučin. Území Vysočiny tedy představuje hraniční oblast, kde výskyt popence chlupatého vyznívá. Rostliny v tomto hraničním prostoru, zejména v okolí Jihlavy, například na Zaječím skoku, jsou však označovány jako přechodné ke Glechoma hederacea, jelikož mají méně hluboce členěné kalichy a menší koruny (Chrtek in Slavík 2000). Rostou však vzpřímeně, jsou charakteristicky chlupaté a i ekologická vazba těchto rostlin odpovídá biotopům pro G. hirsuta. Jelikož velikostí genomu (průtoková cytometrie, DAPI) se G. hirstuta a G. hederacea neliší (not. L. Ekrt & P. Koutecký), pro spolehlivé řešení této problematiky je nezbytné aplikovat podrobné molekulárně-systematické metody. Na Vysočině byl popenec chlupatý (nebo typy rostlin, které lze takto označit) zaznamenán na Náměšťsku v údolí řek Oslavy a Jihlavy a ojediněle v lesním komplexu Suchá hora u Zblovic (Ekrt 2014 MJ). Jak již bylo zmíněno výše v PR Zaječí skok u Horního Kosova (naposledy např. Hrouda 2005 in Čech et al. 2006) se vyskytují rostliny, které jsou v Květeně ČR explicitně označované jako přechodné (Chrtek l. c.). Ovšem dle terénních pozorování se zdá, že rostliny v celém regionu Vysočiny jsou pravděpodobně podobného typu a také by se daly označit jako přechodné. Druh je ohrožen holosečným lesním hospodařením a převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury.
Mapa výskytu - popenec chlupatý - Glechoma hirsuta
Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. - popenec chlupatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.