Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aruncus dioicus (Walter) Fernald - udatna lesní v Kraji Vysočina

Udatna lesní (Aruncus dioicus), Rantířov, PR Zaječí skok [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt
Udatna lesní (Aruncus dioicus), Rantířov, PR Zaječí skok [JI], 13.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Udatna lesní je druh roztroušeně se vyskytující v řadě oblastí severní polokoule. V České republice se tento typický druh suťových lesů vyskytuje především v horských a podhorských oblastech. Na Vysočině roste především na prudkých svazích kaňonovitých údolí, kde preferuje zejména humózní suťové lesy. Roztroušený výskyt je známý na Ledečsku, Pelhřimovsku, Pacovsku, Havlíčkobrodsku, v údolí Jihlavy u Jihlavy, údolí Oslavy u Náměště nad Oslavou a vzácně i jinde. Řada lokalit udatny lesní je v současnosti nezvěstná, ale stále se vzácně až roztroušeně vyskytuje ve všech zmiňovaných oblastech Vysočiny. Druh je ohrožen přeměnou lesů na jehličnaté kultury a intenzivními způsoby lesního hospodaření. Přestože udatna lesní byla zejména v minulosti oblíbenou okrasnou rostlinou vysazovanou na zahradách, je předpokládaný počet druhotných lokalit minimální.
Mapa výskytu - udatna lesní - Aruncus dioicus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aruncus dioicus (Walter) Fernald - udatna lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.