Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton - hrotnosemenka hnědá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hrotnosemenka hnědá roste v západní, střední a severní Evropě a ve východní části Severní Ameriky v oblastech s vlhčím oceanickým klimatem. Historicky se v ČR vyskytovala na Dokesku a Třeboňsku, zcela ojediněle pak na území Prahy a na Českomoravské vrchovině. Recentně roste tento taxon již pouze v NPP Swamp u Máchova jezera na Dokesku. Jediná zmínka o výskytu h. hnědé na Vysočině je obsažena v díle J. Schlossera (Schlosser 1843), dle něj se vyskytovala spolu s hrotnosemenkou bílou v "hlubokém příkopu u Telče". Hrotnosemenka hnědá roste v různých typech mokřadních stanovišť, na poslední lokalitě v ČR v rozvolněné ostřicové vegetaci na přeplavovaných píscích s příměsí rašeliny. O charakteru výskytu na Vysočině můžeme dnes jen spekulovat. V případě, že je údaj správný, mohl mít tento výskyt souvislost s lokalitami v Třeboňské pánvi.
Mapa výskytu - hrotnosemenka hnědá - Rhynchospora fusca

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton - hrotnosemenka hnědá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.