Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rosa gallica L. - růže galská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Areál růže keltské zaujímá střední a j. Evropu a zasahuje na Kavkaz a do Malé Asie. V ČR je druh rozšířen v teplejších oblastech Čech a Moravy, v rozsáhlých chladnějších územích však chybí. Dekorativní nízký keřík patří k tradičním pěstovaným rostlinám, před importem asijských druhů růží byl právě tento druh základem mnoha odrůd zahradních růží a symbolem růže jako takové (např. Shakespeare 1595). Na Vysočině se růže keltská vyskytuje především v teplejších oblastech jv. Třebíčska. Zde roste v suchých trávnících, výslunných travinobylinných lemech a na okrajích světlých lesů. Jednotlivé lokality se obvykle nacházejí na místech s minerálně silnějším horninovým podložím (ambifolity, hadce, syenity) nebo na polohách spraší. Recentní populace rostou především v širším okolí Mohelna, Dukovan, Rouchovan, Šemíkovic a Přešovic. Izolovaná lokalita druhu se nachází u Petrávče na Velkomeziříčsku (Lysák 2001 NDOP). Podobně vysunutou lokalitou byly Štěpánovice na Jaroměřicku (Suza 1930b). Historicky byla růže keltská uváděna od Helenína (Picbauer 1923), později zde už nalezena nebyla, a Zlámalík (1993) uvádí, že odsud mohla být patrně uváděna omylem. Nízké poléhavé keříky snášejí dobře pastvu i kosení, jsou však ohroženy zarůstáním a postupným zastiňováním stepních světlin a lesních okrajů.
Mapa výskytu - růže galská - Rosa gallica

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rosa gallica L. - růže galská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.