Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thesium linophyllon L. - lněnka lnolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Santalales - Santálotvaré
  • Čeleď: Santalaceae - Santálovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Lněnka lnolistá je pouze evropským druhem areálem s omezeným na prostor střední a východní Evropy, do jižní části Evropy proniká omezeně na severní Balkán a do jižní Itálie. Na našem území roste lněnka lnolistá na suchých travnatých stráních stepního charakteru, ve vinicích, v sadech a ve světlých lesích. Preferuje bázemi bohaté substráty, jen omezeně roste i na kyselejším podloží. Jedná se o průvodce teplejších území Čech i Moravy, ale spíše se vyhýbá aluviím větších řek. Výskyt mimo termofytikum a navazující části mezofytika je výjimečný (Dančák & Dvořák in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočinu vyznívá z panonského termofytika jižní Moravy na Třebíčsko. Na základě dostupných floristických dat je zřejmé, že druh zde významně ustoupil. Zanikla více jak polovina jeho lokalit. Recentně je znám od Horní Lhotice u Náměště nad Oslavou (Hrubý 2002 NDOP), z PP Klučovský kopec (např. Čech 2011 in Grulich 2014) a od Sedlece nad Oslavou v údolí Oslavy a Chvojnice (např. not. Čech 2011). Ostatní lokality z Klučovského lesa (např. Suza 1931b), z údolí Štěpánovického potoka u Jaroměřic nad Rokytnou (např. Ondráčková 1981 ZMT), Dřínové hory u Kramolína (např. Řepka 1994 ZMT), údolí Oslavy u Kladerub nad Oslavou (Chytrý 1988 in Chytrý 1991) a Mohelna (Bednář 1961 OL) jsou recentně nezvěstné. Většina pravděpodobně již zanikla, ale v případě některých lokalit je možné, že druh může být vzhledem ke své nenápadnosti ještě nově objeven nebo ověřen. Podobně jako v případě jiných druhů vázaných na stepní bezlesí a světlé lesy ustoupila lněnka lnolistá v důsledku zániku nebo silné degradace těchto stanovišť spojené se změnou tradičního hospodaření v krajině.
Mapa výskytu - lněnka lnolistá - Thesium linophyllon

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thesium linophyllon L. - lněnka lnolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.