Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polygala serpyllifolia Hosé - vítod douškolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Fabales - Bobotvaré
 • Čeleď: Polygalaceae - Vítodovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vítod douškolistý je subatlantský druh rozšířený v z. Evropě. V ČR, kterou prochází východní hranice jeho areálu, se vyskytuje okrajově v Krušných horách. Izolovaný výskyt je historicky zaznamenán ve Žďárských vrších. Několik lokalit z okolí Borové, Račína a Radostína popisuje K. Domin (Domin 1924a). Ačkoliv byly tyto údaje následně zpochybněny (Klika 1943), výskyt druhu ve Žďárských vrších zaznamenal také F. Kovář a tento výskyt doložil i herbářovým sběrem (Kovář in Otruba 1925). Za ověřené lokality se považují Fryšavský kopec u Cikháje a okolí Milovského rybníka (Kirschner in Slavík 1997). Později však již nebyl vítod douškolistý ve Žďárských vrších ověřen a je považován za vyhynulý. Tento poléhavý vytrvalý druh rostl ve vlhčích krátkostébelných trávnících na oligotrofních stanovištích, mohl se však vyskytovat i na vlhčích travnatých okrajích cest či ve světlých lesích. Vymizení zřejmě souvisí s izolovaným charakterem výskytu a s ním spojenou vyšší zranitelností nečetných lokalit.
Mapa výskytu - vítod douškolistý - Polygala serpyllifolia

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polygala serpyllifolia Hosé - vítod douškolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.