Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silene viscosa (L.) Pers. - silenka lepkavá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Syn.: Knotovka lepkavá

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Silenka lepkavá je dvouletka rozšířená v jihovýchodní a východní Evropě, odkud zasahuje přes střední Evropu až do Skandinávie a na východě až do severního Mongolska. V České republice roste v otevřených porostech teplomilných trávníků na písčinách a spraších v teplých oblastech jižní Moravy a středních Čech, místy roste podél silnic a železnic. V pahorkatinách roste pravděpodobně jen druhotně. Řada údajů o jejím výskytu vznikla záměnou se silenkou noční (Silene noctiflora) a silenkou širolistou bílou (Silene latifolia subsp. alba). Z Vysočiny je uváděna od Bartoušova na Havlíčkobrodsku (Pyšek & Pyšek 1988), od Skorotic na Svratecku (Broum 2013 NDOP), Lhánic (Broum 2014 NDOP) a Ocmanic (Houzarová 2010 ZMT) na Třebíčsku. Z poslední lokality byla doložena herbářovou položkou. Silenka lepkavá vyžaduje nezapojené otevřené porosty, z těch ve kterých otevřená místa mizí zarůstáním postupně mizí.
Mapa výskytu - silenka lepkavá - Silene viscosa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silene viscosa (L.) Pers. - silenka lepkavá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.