Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli - bílojetel německý v Kraji Vysočina

Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), Mohelno, Za roklí [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), Mohelno, Za roklí [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Bílojetel německý je rozšířen především na Balkáně a v panonské oblasti, zasahuje také do v. Alp. Výskyt druhu v ČR je téměř striktně omezen na termofytikum v panonské části j. Moravy s velmi ojedinělými přesahy do přilehlého mezofytika. Jedná se o xerotermní taxon výslunných suchých trávníků na vápnitých podkladech, může však růst i na jiných horninách. Naprostá většina populací druhu na Vysočině je soustředěna v prostoru hadcového masivu u Mohelna, Dukovan a Lhánic, kde se b. německý chová jako fakultativní serpentinofyt. Roste zde vcelku hojně na skalních stepích, v suchých stepních trávnících a ve světlých hadcových borech. Další zaznamenané výskyty mimo hadcový ostrov jsou bohužel již minulostí. V 30. letech 20. století byl b. německý opakovaně sbírán u mlýna Leština jv. od Chlumu (Jičínský 1931 ZMT, Dvořák 1933 ZMT). Nejdále do nitra Českomoravské vrchoviny zřejmě druh postoupil u Helenína nedaleko Jihlavy. V několika málo trsech zde rostl na skále v blízkosti železniční trati (Smejkal 1959b), později však byla lokalita zničena terénními úpravami železniční trati (Zlámalík 1973). Ohrožení druhu spočívá především postupném zarůstání a degradaci stepních trávníků a mezofytizaci hadcových borů. Velká část populací na Vysočině je součástí zvláště chráněných území (NPR Mohelenská hadcová step, PR Dukovanský mlýn, PR U jezera). Potřebná péče, především pastva ovcí a vyřezávání dřevin, se však realizuje jen na některých místech s porosty bílojetele.
Mapa výskytu - bílojetel německý - Dorycnium germanicum

Lokality

Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), Mohelno, Za roklí [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Bílojetel německý (Dorycnium germanicum), Mohelno, Za roklí [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli - bílojetel německý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.