Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia exigua L. - pryšec drobný v Kraji Vysočina

Pryšec drobný (Euphorbia exigua), Dalešice, Červenice [TR], 3.7.2012, foto Luděk Čech
Pryšec drobný (Euphorbia exigua), Dalešice, Červenice [TR], 3.7.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
 • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Pryšec drobný je evropský druh, jehož rozšíření přesahuje do severní Afriky. Ve střední Evropě je to typický segetál doprovázející úhory, pole, zahrady, ale také narušená místa na mezích a travnatých suchých stráních. Nejčastěji roste na slabě bazických, dobře propustných a živinami bohatých půdách. Na našem území se vyskytuje hojně až roztroušeně v teplých oblastech Čech a Moravy. Ve vyšších a chladnějších oblastech je vzácný a jeho výskyt je často přechodný. Výše uvedený popis velmi dobře odpovídá stavu na Vysočině. Euphorbia exigua je známa především z teplejší severozápadní a jihovýchodní části území a ze Svratecka na severovýchodě. Ve většině případů jsou lokality vázané na výskyt bázemi bohatých vložek krystalických vápenců, hadců, spraší nebo opuk a slínů v podloží. Mimo výše zmíněné oblasti jsou známy již jen dva recentně neověřené údaje. Konkrétně se jedná o Zajíčkov na Pelhřimovsku, kde pryšec drobný rostl na zahradě jako plevel a byl tam zřejmě zavlečen s osivem (Rybenský 1983 in Pladias-Slavíkův archiv) a dále byl zaznamenán na zarůstajících deponiích u Bartoušova na Havlíčkobrodsku (Pyšek & Pyšek 1988). Podobně jako v případě ostatních segetálních druhů je Euphorbia exigua ohrožena především intenzivní chemizací v zemědělství a ztrátě pravidelně narušovaných výslunných úhorů, rumišť v zástavbě a na jejích okrajích.
Mapa výskytu - pryšec drobný - Euphorbia exigua

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia exigua L. - pryšec drobný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.