Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bromus secalinus L. - sveřep stoklasa v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Sveřep stoklasa je boreálně-subatlantický eurosibiřský druh. Jako archeofyt roste od Britských ostrovů po Ural a od jihu Apeninského a Balkánského poloostrova po jižní Skandinávii. Zavlečen byl do Severní a Jižní Ameriky, do Austrálie a na Nový Zéland. Býval typickým plevelem zejména ozimých obilovin, ale pravděpodobně díky intenzivnějšímu používání herbicidů a kvalitnějšímu čištění osiva téměř vymizel. I na Vysočině byl v minulosti běžný, historická data jsou rozmístěna téměř po celém regionu. Naposledy byl sbírán v roce 1977 na okraji silnice u Jezdovic (Nováková 1977 MJ).
Mapa výskytu - sveřep stoklasa - Bromus secalinus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bromus secalinus L. - sveřep stoklasa v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.