Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - plavuník zploštělý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Lycopodiophyta - Plavuně
 • Třída: - Lycopodiopsida
 • Řád: Lycopodiales - Plavuňotvaré
 • Čeleď: Lycopodiaceae - Plavuňovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Plavuník zploštělý roste v Evropě v pásu od jižní Francie přes střední Evropu do Skandinávie, dále se vyskytuje na Kavkaze a ve východní části Severní Ameriky. V České republice je roztroušeně vázán zejména na středních a vyšší polohy. Širší oblast Vysočiny představovala zejména v minulosti jedno z center rozšíření v ČR. Plavuník zploštělý je typickým druhem vlhkých jehličnatých lesů, podmáčených smrčin a vlhkých světlých borů. Zejména v minulosti se druh zde vyskytoval roztroušeně vyšších polohách prakticky na celém území. V současné době se vyskytuje již velmi vzácně pouze ve Žďárských vrších, na Havlíčkobrodsku, Jihlavsku a Telečsku. Plavuník zploštělý ustoupil vzhledem k nešetrnému lesnímu hospodaření v lesích, jelikož většina podmáčených smrčin byla odvodněna a světlé vlhké borové lesy z krajiny prakticky zmizely.
Mapa výskytu - plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum

Lokality

Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), Loučky u Jihlavy [JI], 29.7.2009, foto Josef Komárek
Plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), Loučky u Jihlavy [JI], 29.7.2009, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - plavuník zploštělý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.