Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Clematis recta L. - plamének přímý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Plamének přímý je evropský druh s centrem rozšíření ve východní a jihovýchodní Evropě. Roste ve světlých hájových lesích a na křovinatých stráních ve vegetaci teplomilných doubrav a xerofilních lemů. Na našem území je vázán na nejteplejší oblasti Čech a Moravy, v mezofytiku je velmi vzácný, což dokumentuje i situace na Vysočině. Druh je zde známý pouze z nejteplejšího okraje území v údolí Jihlavy u Mohelna a Lhánic (např. Jičínský 1922 ZMT, Roleček 2011) a ojediněle u Slavětic (not. Čech 2002).
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - plamének přímý - Clematis recta

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Clematis recta L. - plamének přímý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.