Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Clematis recta L. - plamének přímý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Plamének přímý je evropský druh s centrem rozšíření ve východní a jihovýchodní Evropě. Roste ve světlých hájových lesích a na křovinatých stráních ve vegetaci teplomilných doubrav a xerofilních lemů. Na našem území je vázán na nejteplejší oblasti Čech a Moravy, v mezofytiku je velmi vzácný, což dokumentuje i situace na Vysočině. Druh je zde známý pouze z nejteplejšího okraje území v údolí Jihlavy u Mohelna a Lhánic (např. Jičínský 1922 ZMT, Roleček 2011) a ojediněle u Slavětic (not. Čech 2002).
Mapa výskytu - plamének přímý - Clematis recta

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Clematis recta L. - plamének přímý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.