Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood - hvozdíček prorostlý v Kraji Vysočina

Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), PP Kobylinec [TR], 24.6.2008, foto Luděk Čech
Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), PP Kobylinec [TR], 24.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hvozdíček prorostlý je široce rozšířený evropský druh, který chybí pouze v severní a sv. Evropě. V České republice je vázaný na suché kamenité stráně a písčiny většinou na acidofilních, vzácněji neutrálních a bazických podkladech. Je to světlomilná rostlina nezapojených skalních stepí a suchých acidofilních trávníků. V ČR je tak výskyt soustředěn především do teplejších oblastí s průlomovými říčními údolími a písčinami. Na Vysočině roste zejména v údolích Jihlavy, Oslavy a Svratky a jejich přítoků. Kromě skalnatých svahů v údolích se hvozdíček prorostlý objevuje i ve vegetaci rozvolněných suchých trávníků na výchozech žulosyenitového masivu na Třebíčsku. Ojedinělý a z větší části dnes nezvěstný je výskyt druh v severozápadní části Vysočiny. V minulosti se zejména na Třebíčsku zřejmě jednalo o běžný druh, který nebyl důsledně floristicky zapisován. Proto je obtížné zhodnotit rozsah jeho ústupu. I přesto, že je stále na řadě lokalit hojný, velká část jeho lokalit zmizela po zalesnění, expanzi křovin a konkurenčně silných druhů travin a další devastací původních suchých skalnatých a písčitých stanovišť s rozvolněným drnem. Pro udržení a podporu populací hvozdíčku prorostlého je důležité zachovat nelesní a rozvolněný charakter skalnatých strání a suchých brdků, což se většinou neobejde bez odstraňování náletových dřevin. Velmi dobře druh prosperuje na občasně intenzivně pasených plochách.
Mapa výskytu - hvozdíček prorostlý - Petrorhagia prolifera

Lokality

Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), Budišov [TR], 9.7.2014, foto Josef Komárek
Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), Budišov [TR], 9.7.2014, foto Josef Komárek
Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), Třebíč [TR], 14.6.2016, foto Josef Komárek
Hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), Třebíč [TR], 14.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood - hvozdíček prorostlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.