Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica spicata L. - rozrazil klasnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

V ČR pouze V. s. subsp. spicata.

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozrazil klasnatý je široce rozšířený euro-asijský druh rostoucí v širokém pásu od západní Evropy, jižní Skandinávie do střední Asie, disjunktivně zasahuje do Japonska. Na našem území je to světlomilný druh stepních strání, často kamenitých až skalnatých a objevuje se i v lemech a na světlinách teplomilných doubrav a borů. Těžiště rozšíření rozrazilu klasnatého leží termofytiku Čech a Moravy s přesahem do teplejších části mezofytika. Na Vysočinu zasahuje početněji na jihovýchodní Třebíčsko, kde má řadu lokalit především v návaznosti na údolí Jihlavy, Rokytné a Rouchovanky. V údolí Oslavy je na území Vysočiny vzácný. Mimo výše uvedenou oblast jsou známy jen ojedinělé a většinou pochybné údaje. Ohrožení populací rozrazilu klasnatého spočívá především v zániku světlých stepních a lesostepních biotopů druhu. Ustoupil a ustupuje na plochách zarůstajících náletem dřevin a křovin a likvidační jsou převody původních lesních a lesostepních společenstev na stinné zapojené lesní kultury. Přestože má V. spicata na jihovýchodním Třebíčsku stále početnou skupinu lokalit, je velmi důležité věnovat těmto biotopům pozornost ochrany přírody a aktivně zachovávat anebo obnovovat jejich stepní nebo lesostepní charakter. Je to důležité nejen pro zachování životaschopných populací V. spicata, ale i pro řadu dalších významných organismů.
Mapa výskytu - rozrazil klasnatý - Veronica spicata

Lokality

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica spicata L. - rozrazil klasnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.