Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. - zběhovec trojklaný v Kraji Vysočina

Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech
Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Zběhovec trojklaný je jednoletý teplomilný druh rostoucí zejména v Evropě s navazujícím rozšířením v širším okolí Malé Asie. Tento konkurenčně slabý druh býval v minulosti roztroušeně se vyskytujícím plevelem v polích zpravidla na stanovištích bohatých vápníkem. V České republice se vyskytuje v teplých a suchých oblastech ve dvou arelách, a to v sz. a středních Čechách a na jižní Moravě. Na Vysočinu druh pronikal z jižní Moravy do okolí Mohelna (řada historických lokalit) a dále byl zaznamenán na vrchu Kopaniny u Budíkovic na Třebíčsku (Dvořák 1932). Jediná recentní populace na Vysočině se vyskytuje v NPP Švařec na Svratecku (Čech 2014 herb. Čech, Čech in Hadinec & Lustyk 2016).
Mapa výskytu - zběhovec trojklaný - Ajuga chamaepitys
Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech
Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Luděk Čech
Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Josef Komárek
Zběhovec trojklaný pravý (Ajuga chamaepitys), NPP Švařec [ZR], 25.8.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. - zběhovec trojklaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.