Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chenopodium vulvaria L. - merlík smrdutý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Chenopodiaceae - Merlíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Celkový areál merlíku smrdutého se táhne temperátním a submediteránním územím Evropy a Asie až k pohoří Pamír. Jedná se to typický archeofyt vázaný na intravilány sídlišť, na místa bohatá dusíkem, ale s nízkým vegetačním zápojem. V České republice je rozšířený v teplejších územích Čech a Moravy. Na Vysočině byl recentně zaznamenán především v jv. části území, konkrétně ve Velkém Meziříčí (Čech 2010 herb. Čech), Třebíči (např. Uličný 1895 ZMT, Koutecký 2011 in Grulich 2014), Náměšti nad Oslavou (Roleček 2011 in Grulich 2014), v Sudicích (Chytrý & Lepší 2011 in Grulich 2014) a Mohelnu (např. Dvořák 1932 ZMT, Demianová 2001 ČNFD). Pozoruhodný je nový nález merlíku smrdutého v oreofytiku JIhlavských vrchů na železniční stanici Jihlávka (Komárek 2016 herb. Komárek). Existují ale i jednotlivé historické údaje z Humpolecka, Havlíčkobrodska a Chotěbořska. Lze tak předpokládat, že skutečné rozšíření druhu mohlo být v minulosti mnohem širší. Za ústupem druhu nejen na Vysočině stojí především změna charakteru obcí, kde zmizely a stále mizí nevydlážděná, sešlapávaná a silně eutrofizovaná místa. Díky nenápadnosti druhu je však v budoucnu možné nalezení dalších, dosud neznámých lokalit.
Mapa výskytu - merlík smrdutý - Chenopodium vulvaria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chenopodium vulvaria L. - merlík smrdutý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.