Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Poa remota Forselles - lipnice oddálená v Kraji Vysočina

Lipnice oddálená (Poa remota), PP Mrázkova louka [ZR], 11.6.2009, foto Josef Komárek
Lipnice oddálená (Poa remota), PP Mrázkova louka [ZR], 11.6.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Lipnice oddálená je euroasijský druh se souvislým výskytem v s. a sv. Evropě, v Asii zasahuje až k Bajkalu. Ve střední Evropě je rozšířena ostrůvkovitě, v ČR je hojnější v s. pohraničních pohořích, v Beskydech a na Českomoravské vrchovině. V teplejších a sušších polohách státu (střední Čechy, j. Morava) tento trsnatý vytrvalý taxon zcela chybí. Na Vysočině sleduje lipnice oddálená svým rozšířením vyšší zalesněné části regionu s výskytem smrkových olšin. Hojněji roste ve Žďárských vrších, na Bohdalovsku a v území sv. od Velkého Meziříčí. Další lokality jsou roztroušeny na jz. Pelhřimovsku, na Jihlavsku a ojediněle i na Jemnicku. V rozsáhlých sušších a teplejších částech Havlíčkobrodska a Třebíčska se nevyskytuje. Druh roste v regionu obvykle v prameništních a smrkových olšinách na vlhkých až mokrých glejových půdách, ne však na místech se stagnující vodou. Ohrožení spočívá nejvíce v lesnickém odvodňování podmáčených stanovišť a v převodech listnatých porostů na smrkové monokultury.
Mapa výskytu - lipnice oddálená - Poa remota

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Poa remota Forselles - lipnice oddálená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.