Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cardamine dentata Schult. - řeřišnice bahenní v Kraji Vysočina

Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), Bohdalov [ZR], 14.5.2012, foto Libor Ekrt
Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), Bohdalov [ZR], 14.5.2012, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Řeřišnice bahenní je taxonem ze skupiny C. pratensis s širokým rozšířením na celé severní polokouli. Ve střední Evropě typicky roste na bažinatých březích stojatých vod, především v bultovitých porostech vysokých ostřic, rozvolněných mokřadních vrbinách a olšinách na březích rybníků nebo tůní. V České republice je vzácná, se značně ostrůvkovitým rozšířením. Severní Čechy, Polabí a navazující severní až severovýchodní část Vysočiny tvoří hlavní oblasti jejího výskytu. Udávána je zejména z oblasti Železných hor, úpatí Ždárských vrchů a rybniční oblasti v okolí obcí Bohdalov a Rudolec mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Mimo výše uvedené oblasti je výskyt tohoto druhu spíše ojedinělý a jedná se o jednotlivé lokality soustředěné spíše do výše položených oblastí s větší koncentrací rybníků. Ojedinělé údaje ale existují i z okolí Třebíče. Vzhledem k obtížnější determinaci však mohou být některé literární údaje mylné a naopak pro krátkou dobu kvetení může být v terénu přehlížena. Je proto poměrně obtížné objektivně vyhodnotit ústup v rozšíření řeřišnice bahenní a její ohrožení v současnosti. Na druhou stranu se však jedná o rostlinu vázanou většinou na kvalitní, strukturované litorální porosty, často na slatinných půdách. Tento biotop byl v minulosti drasticky poškozen vyhrnováním rybníků a silnou intenzifikací chovu ryb. Na řadě lokalit zmizel zcela, tam kde zůstal zachován, je často silně degradovaný a ztrácí rozvolněné bultovité ostřicové porosty typické pro výskyt Cardamine dentata.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - řeřišnice bahenní - Cardamine dentata

Lokality

Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), PP Bukovské rybníčky [JI], 13.5.2009, foto Josef Komárek
Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), PP Bukovské rybníčky [JI], 13.5.2009, foto Josef Komárek
Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Řeřišnice bahenní (Cardamine dentata), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cardamine dentata Schult. - řeřišnice bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.