Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Draba muralis L. - chudina zední v Kraji Vysočina

Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech
Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
 • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Chudina zední je mediteránně-západoevropský druh, který do střední Evropy zasahuje jen velmi ojediněle dvěma migračními proudy: jednak ze západní Evropy a pak také po v. obvodu Alp do panonské oblasti. Tento efemerofyt snadno osídluje druhotná synantropní stanoviště a proto nelze vždy rozlišit primární areál od sekundárního. Přirozené výskyty v ČR jsou omezeny na skalní stepi v údolí Vltavy a Sázavy ve středních Čechách, ojediněle též v Českém středohoří. V posledních desetiletích však druh z těchto lokalit téměř zmizel, zato se objevuje na sekundárních stanovištích, především poblíž cest a železničních tratí (Hadinec & Sádlo in Hadinec & Lustyk 2007). Prozatím jedinou lokalitou chudiny zední na Vysočině je železniční násep jv. od Budišova, kde ji v roce 1993 nalezl K. Sutorý (Sutorý 1993 BRNM). Chudina zde roste spolu s dalšími jarními efemerofyty ve velmi početné populaci, zčásti i přímo ve štěrkovém loži železniční trati (např. Čech & Komárek 2014 herb. Čech, herb. Komárek). Časně jarním jednoletým druhům, mezi něž chudina zední patří, zřejmě vyhovuje pravidelný postřik totálního herbicidu, kterým je trať ošetřována. Postřik je totiž prováděn až v době, kdy tyto druhy vytvoří semena. Díky této běžné praxi Českých drah nelze vyloučit i budoucí možné nalezení druhu jinde v regionu.
Mapa výskytu - chudina zední - Draba muralis
Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech
Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech
Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech
Chudina zední (Draba muralis), Budišov, u trati [TR], 7.4.2014, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Draba muralis L. - chudina zední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.