Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L. - sleziník červený pravý v Kraji Vysočina

Sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), PR Údolí Brtnice [JI], 8.6.2013, foto Libor Ekrt
Sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), PR Údolí Brtnice [JI], 8.6.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Aspleniaceae - Sleziníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Diploidní sleziník červený pravý zaujímá široký celosvětový areál s těžištěm rozšíření na severní polokouli. V Evropě však neroste na rozdíl od některých jiných poddruhů v nejjižnějších a nejsevernějších oblastech. Jedná se o taxonomicky obtížněji určitelný taxon v rámci souborného druhu Asplenium trichomanes. V ČR nebyl dlouho rozlišován zejména od běžně se vyskytujícího tetraploidního A. t. subsp. quadrivalens (Ekrt 2008, Ekrt & Štech 2008). Tento skalní sleziník roste specificky pouze na silikátových horninách a na hadci. Vždy se vyhýbá přítomnosti bází. V ČR byl zaznamenán roztroušeně po celém území s výskytem zejm. silikátových hornin (Ekrt in Kaplan et al. 2016b). Na Vysočině je druh v současné době známý ze skalnatých svahů v údolí Oslavy, Jihlavy, Brtnice, Želetavky a Moravské Dyje. Historické revidované herbářové doklady (Ekrt 2008) pocházejí z řady dalších oblastí prakticky v celé centrální a sv. části regionu. Nelze vyloučit, že na řadě těchto lokalit taxon stále roste, jenom nebyl zaznamenán nebo dokladován. Jelikož taxon nebyl dlouho rozlišován lze předpokládat, že jeho výskyt zejména v kaňonovitých údolích praebohemika může být širší. Na druhou stranu zalesněním svahů se skalními výchozy hustými smrkovými kulturami mohlo v řadě případů vést k ústupu druhu, zejména mimo velká říční údolí. Vzhledem k obtížné determinaci, byl výskyt druhu mapován pouze na základě revidovaných herbářových dokladů publikovaných v práci Ekrt in Kaplan et al. (2016b).
Mapa výskytu - sleziník červený pravý - Asplenium trichomanes subsp. trichomanes

Lokality

Sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), PR Údolí Brtnice [JI], 8.6.2013, foto Libor Ekrt
Sleziník červený pravý (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), PR Údolí Brtnice [JI], 8.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L. - sleziník červený pravý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.