Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche alba subsp. alba Willd. - záraza bílá pravá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Záraza bílá je druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který sahá od z. Evropy až k Himalájím. Vytrvalý parazitický druh vytváří v ČR dva morfologicky a ekologicky odlišitelné poddruhy, zárazu bílou pravou a z. b. šalvějovou, na Vysočině se vyskytuje pouze nominátní poddruh, jehož hostitelem jsou mateřídoušky. Rozšíření poddruhu v ČR sleduje bazické substráty (především vápence) v teplých oblastech pahorkatin a republikou probíhá severní hranice areálu. Na Vysočině se taxon vyskytuje pouze na Třebíčsku. Historické literární údaje uvádějí výskyt poddruhu od Třebíče (Zavřel in Formánek 1887), Vladislavi, Knínic a Klučova (Zázvorka in Slavík 2000). Dokladovaný nález pocházi z PR Dukovanský mlýn (Ondráčková 1987 ZMT) a z Dřínové hory u Kramolína (Ondráčková 1966 ZMT). Záraza bílá je opakovaně nalézána v prostoru Mohelenské hadcové stepi (naposledy not. Čech 2002) a roste také v PR Velká skála u Lhánic (Čech 2003 herb. Čech). Biotopem z. bílé jsou krátkostébelné suché trávníky na výslunných stráních a také světlé teplomilné doubravy na mělkých živinami bohatých půdách, obvykle na syenitech, hadcích nebo sprašových převějích. Její ohrožení spočívá především v degradaci suchých trávníků zarůstáním vysokými bylinami a dřevinami a s tím spojené vymizení hostitelského druhu. V lesních biotopech druh ohrožuje postupná mezofytizace lesního prostředí, způsobená jednak plošnou eutrofizací, jednak dlouhodobou absencí tradičního lesního hospodaření, především v bývalých pařezinách.

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche alba subsp. alba Willd. - záraza bílá pravá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.