Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Misopates orontium (L.) Rafin. - šklebivec přímý v Kraji Vysočina

Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech
Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Šklebivec přímý je široce rozšířeným druhem v Evropě (kromě severní Evropy), a dále v severní a východní Africe a disjunktivně ve střední Asii. V Severní Americe je zavlečený. Ve střední Evropě se jedná o segetální druh polí, úhorů, narušených míst podél polních cest na hlinitých lehčích půdách dobře zásobených živinami, ale chudých dusíkem. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až vzácně především v termofytiku Čech i Moravy a v teplejších oblastech mezofytika. Na celém území druh výrazně ustoupil a dnes je velmi vzácný. Na Vysočině bylo vždy jeho rozšíření omezené. Hojněji se vyskytoval pouze v okolí Třebíče a Velkého Meziříčí v oblasti tzv. žulosyenitového masivu. Odtud jsou k dispozici i recentní údaje z okolí obcí Přeckov (např. Čech 2011 herb. Čech), Trnava (např. Čech 2011 herb. Čech), Pocoucov (Lososová 2005 ČNFD), Pozňátky (Trávníček 2011 in Grulich 2014) , Ptáčov (Jelínková 2010 ZMT), Častotice (Jelínková 2008 ZMT) a Náměšť nad Oslavou (např. Juřička 2011 MJ). Výrazně však převažují historické údaje. Kromě výše zmiňované oblasti Třebíčska existují z Vysočiny již jen jednotlivé, většinou velmi staré údaje o výskytu druhu rozptýlené zejména ve východní části regionu, od Lhánic (Jičínský 1922 ZMT), Moravských Budějovic, Nové říše, Bystřice nad Pernštejnem (Formánek 1887-1897) a Rantířova (Reichardt 1855, Laus 1908). Ze západního okraje území existuje pouze jediný údaj od Chřenovic u Ledče nad Sázavou (Kobrle 1964). Šklebivec přímý patří do skupiny silně ohrožených segetálních druhů, které z krajiny zmizely vlivem agrotechnologických změn, zejména silné chemizaci v zemědělství a celkové eutrofizaci dusíkem. Šanci na efektivní ochranu druhu by mohlo přinést zavádění periodicky přeorávaných biopásů v oblasti recentního výskytu Misopates orontium.
Mapa výskytu - šklebivec přímý - Misopates orontium
Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech
Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech
Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech
Šklebivec přímý (Misopates orontium), Trnava u Třebíče [TR], 4.8.2011, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Misopates orontium (L.) Rafin. - šklebivec přímý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.