Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spergularia echinosperma (Čelak.) Asch. et Graebn. - kuřinka ostnosemenná v Kraji Vysočina

Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kuřinka ostnosemenná je taxonomicky problematický taxon, který je středoevropským endemitem. Dosud byl ověřen z Německa, Rakouska, České republiky a Slovenska. Jedná se o rostlinu obnažených rybničních den preferující písčité substráty a vyskytující se na našem území zejména v jižních a jihozápadních Čechách, vzácněji na jihozápadním okraji Moravy a ve východních Čechách (Kúr in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině byl druh potvrzen na řadě lokalit v rybniční oblasti mezi Velkým Meziříčím a Žďárem nad Sázavou a východně Velkého Meziříčí. Zde je doložen i početný recentní výskyt. Pouze historické doklady pochází z oblasti Žďárských vrchů z rybníků Malé Dářko (Podpěra 2948 BRNU), Medlov (např. Smejkal 1951 BRNM) a Sykovec (např. Smejkal 1961 BRNM). Historické výskyty převažují také na Třebíčsku, kde je kuřinka ostnosemenná známá recentně pouze z obnaženého dna Kojatínského rybníka u Kojatína mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou (Kúr 2011 CBFS). Jelikož se jedná o druh preferující vodní nádrže s písčitým dnem, omezenou přítomností minerálního bahna a nízké trofické úrovně, je Spergularia echinosperma značně ohrožená intenzifikací rybničního hospodaření. Vzhledem ke složité taxonomické problematice druhu není k dispozici dostatek relevantních historických dat. Nelze tak a základě dostupných zdrojů vyhodnotit skutečný ústup druhu, ale lze předpokládat, že v minulosti byla mnohem hojnější. Silná intenzifikace rybničního hospodaření spojená s místy až drastickou eutrofizací a zabahněním rybníků se zdá být pro populace kuřinky ostnosemenné likvidační. Na druhou stranu na recentních lokalitách lze celkem jednoduše populace podpořit razantní změnou hospodaření a případně dalšími rekonstrukčními pracemi (odbahnění apod.).
Mapa výskytu - kuřinka ostnosemenná - Spergularia echinosperma

Lokality

Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník, palisty [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma), PP Staropavlovský rybník, palisty [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spergularia echinosperma (Čelak.) Asch. et Graebn. - kuřinka ostnosemenná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.