Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Domin - pryšec sivý menší v Kraji Vysočina

Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt
Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Euphorbiaceae - Pryšcovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pryšec sivý menší je endemitem střední Evropy. Jedná se o stepní rostlinu hadcových a vápencových podkladů, ale i písků. V České republice roste vzácně v termofytiku jižní Moravy, konkrétně na mohelenských hadcích na Vysočině a na Pálavě. Populace na Mohelenské hadcové stepi je velmi početná a bohatá. Pro její zachování je zásadní udržet otevřený a bezlesý charakter hadcové stepi. Pryšec sivý menší lze hodnotit jako typický vzácný druh, který má přirozeně vzácná a ojedinělá stanoviště, ale jeho populace jsou zde početné a nejsou bezprostředně ohrožené zánikem.
Mapa výskytu - pryšec sivý menší - Euphorbia seguieriana subsp. minor

Lokality

Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt
Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt
Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt
Pryšec sivý menší (Euphorbia seguieriana subsp. minor), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 29.4.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Domin - pryšec sivý menší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.