Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Festuca valesiaca Gaudin - kostřava walliská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kostřava walliská má kontinentálně laděný charakter rozšíření, které se táhne od střední a jihovýchodní Evropy přes Ukrajinu a jižní část evropského Ruska na severu a malou Asii a Kavkaz na jihu do střední Asie a na západní Sibiř. Jedná se o typický stepní druh, který ve střední Evropě tvoří typickou složku společenstev stepních úzkolistých trávníků. Na našem území se vyskytuje ve dvou oddělených arelách – v termofytiku severozápadních a středních Čech a jižní a střední Moravy. Vzácněji vyznívá do přilehlých částí mezofytika. Na Vysočině se jedná o typický prvek praebohemika, s řadou lokalit na xerotermních biotopech především v širším okolí údolí Oslavy, Jihlavy, Rokytné, Rouchovanky aj. I přes značný ústup stepních trávníků, zejména mimo vlastní údolí řek, se stále vyskytuje na řadě lokalit. Kostřava walliská je světlomilná trsnatá travina, jejíž populace zanikají především v důsledku absence pastvy a sukcese dřevin a křovin na stepních biotopech, nebo v důsledku silné ruderalizace suchých trávníků. Lokalitám většinou velmi prospívá pravidelná péče spojená s odstraněním dřevin a pravidelným přepasením.
Mapa výskytu - kostřava walliská - Festuca valesiaca

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Festuca valesiaca Gaudin - kostřava walliská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.