Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex otomana A. M. Molina et al. - ostřice chabertova v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice východní je euroasijský taxon, jehož rozšíření není vzhledem k taxonomické problematice skupiny kolem ostřice měkkoostenné (Carex muricata agg.) detailně známé. V České republice roste především v dubohabřinách a suchých doubravách, ve kterých preferuje prosvětlená místa. Okrajově se vyskytuje i na nelesních stanovištích, například ve starých sadech a na křovinatých stráních a mezích. Dává přednost lehčím půdám, dobře zásobeným živinami, zejména dusíkem. Na našem území leží těžiště rozšíření v nížinách a pahorkatinách jižní a střední Moravy, v Čechách je velmi vzácná (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Díky návaznosti na rozšíření na jižní Moravě je na Vysočině známá především z jv. Třebíčska z údolí Jihlavy od Kramolína po Mohelno (např. Řepka 1994 ZMT, Řepka 2005), z údolí Chvojnice (např. Řepka 1990 BRNL, Lepší et al. 2011 in Grulich 2014), z údolí Rokytné (např. Grulich 2011 in Grulich 2014) a z lesů u Hrotovic (např. Ondráčková 1976 ZMT, Grulich 2011 in Grulich 2014). V praebohemiku byla ještě historicky sbírána v okolí Třebíče (Horní Vilémovice – Jičínský 1945 BRNM rev. Řepka; Třebíč-Podklášteří – Jičínský 1948-1958 BRNM, ZMT). Zcela exklávní je výskyt na vrcholu Vysokého kamene u Jihlavy (např. Schwarzel 1871 MJ rev. Grulich, Zlámalík 1992). Několik lokalit je také známo z nejsevernějšího okraje Vysočiny v okolí Golčova Jeníkova (např. Čech 1996 herb. Čech det. Řepka). Jelikož preferuje světlá místa v listnatých lesích, je ohrožena především převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury, důrazem na pěstování vysokokmenného stinného lesa, ztrátou světlin v lesních porostech a v neposlední řadě také plošným použití herbicidů při ošetření pasek v lesích.
Mapa výskytu - ostřice chabertova - Carex otomana

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex otomana A. M. Molina et al. - ostřice chabertova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.