Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. - vratička mnohoklaná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Ophioglossales - Hadilkotvaré
 • Čeleď: Ophioglossaceae - Hadilkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vratička mnohoklaná roste v pásu od střední a severní Evropy do střední Sibiře a disjunktivně vyznívá až do Himalájí. Další enkláva je v severní Americe. V České republice se v minulosti vyskytovala ve vyšších polohách prakticky celé ČR, ale dnes roste pouze v horských oblastech na Šumavě, v Jeseníkách a ojediněle v Krkonoších (Ekrt in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině existují pouze historické údaje o výskytu ve vyšších polohách severní poloviny regionu. Asi největší podíl existujících herbářových položek však pochází historicky z Heraltického lesa u Heraltic na Třebíčsku (naposledy Krajina 1924 PRC). Poslední údaj z Vysočiny pochází z vrchu Hora [=Mařenka] u Štěměch (Suza 1933 BRNU). Jedná se o vlhkomilný konkurenčně slabý taxon vyžadující narušované krátkostébelné trávníky na silikátových podkladech. Vratička mnohoklanná byla na přelomu století považována v ČR za nezvěstnou, a až po roce 2000 byla znovu nalezena na řadě lokalit v našich vyšších pohořích. Masivní ústup druhu v krajině mohl být způsoben imisní zátěží negativně ovlivňující mykorhizní symbiózu hub a podzemních gametofytů těchto citlivých rostlin.
Mapa výskytu - vratička mnohoklaná - Botrychium multifidum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. - vratička mnohoklaná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.