Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium glaucum L. - svízel sivý v Kraji Vysočina

Svízel sivý (Galium glaucum), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Svízel sivý (Galium glaucum), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel sivý je evropským endemitem s disjunktním perialpsko-balkánským areálem. Roste především na suchých a výslunných skalách a skalnatých svazích a na ostrožnách v kaňonovitých údolích řek a potoků, ale i na stepních lokalitách. V České republice se vyskytuje ostrůvkovitě v českém i moravském termofytiku a teplejších částech mezofytika. Na Vysočině je velmi vzácný a jeho recentní výskyt je omezený na jihovýchodní okraj území do údolí Jihlavy mezi obcemi Mohelno, Dukovany a Lhánice (např. Suza 1930, not Čech 2008, Grulich 2011 in Grulich 2014), jedna lokalita leží v údolí Rouchovanky u Mstěnického hrádku (např. Ekrt 2015 MJ) a výskyt v údolí Rokytné nad Bendovým mlýnem (Lacina 2012 NDOP) by zasloužil revizi. Z praebohemika pak existuje ještě historický údaj od Nových Syrovic (Güttler 1928, 1929b) a od obce Křoví (Hašková & Zázvorka 1986 Pladias). Zcela ojedinělý je nedoložený údaj o výskytu druhu z údolí Sázavy u Vilémovic (Kobrle in Čábera 1969). Svízel sivý je druh poměrně reliktního charakteru, který je v oblasti Vysočiny přirozeně vzácný. Jeho populace mohou být částečně ohroženy především výraznými sukcesními změnami vegetace skalních stepí s rozvolněnou lesní vegetací, nebo přímou likvidací jeho populací. Při cílené ochraně stepního otevřeného charakteru současných stanovišť nebude druh výrazně ve stávajících populacích ohrožen.
Mapa výskytu - svízel sivý - Galium glaucum
Svízel sivý (Galium glaucum), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Svízel sivý (Galium glaucum), Hrotovice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium glaucum L. - svízel sivý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.