Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pyrola minor L. - hruštička menší v Kraji Vysočina

Hruštička menší (Pyrola minor), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech
Hruštička menší (Pyrola minor), Kostelní Myslová [JI], 22.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hruštička menší zaujímá široký cirkumtemperátní areál severní polokoule disjunktního charakteru. Spojitý areál má od západní Evropy přibližně po Ural a dále na východ a v Severní Americe se vyskytuje již jen v menších disjunkcích. V České republice roste ve vyšších a středních poloh, v nížinách je spíše vzácnější nebo chybí. Typickým biotopem jsou polostinné lesíy, březové hájky, lesní světliny a oligotrofních otevřené lesní okraje na silikátových i bazických horninách. Zejména ve vyšších a středních polohách Vysočiny se v minulosti jednalo o poměrně hojný druh, který ovšem značně ustoupil a stále ustupuje. Nejzásadnějším ohrožením jsou intenzivní holosečné lesní hospodaření preferující stinné zapojené smrkové kultury. Velmi výrazný úbytek stanovišť sebou ale nese i celková ruderalizace nebo úplný zánik oligotrofních lesních okrajů a světlin podél lesních cest a pěšin, kde druh často přežíval. V některých oblastech je absence recentních údajů pouze důsledkem nedostatku aktuálních floristických dat. Na druhou stranu hruštička menší rozhodně již není běžným, nebo roztroušeně a pravidelně se vyskytujícím druhem, jak tomu bývalo ještě před dvěmi až třemi desítkami let. Její ochrana spočívá především v úpravě lesního hospodaření na stávajících lokalitách a podpoře biotopů na lesních okrajích u cest a pěšin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hruštička menší - Pyrola minor

Lokality

Hruštička menší (Pyrola minor), Vadčice [PE], 16.6.2016, foto Josef Komárek
Hruštička menší (Pyrola minor), Vadčice [PE], 16.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pyrola minor L. - hruštička menší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 8. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.