Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myosurus minimus L. - myší ocásek nejmenší v Kraji Vysočina

Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Hodice, Horní Jilmík [JI], 29.5.2008, foto Luděk Čech
Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Hodice, Horní Jilmík [JI], 29.5.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Myší ocásek nejmenší je široce rozšířený v Euroasii, v Evropě a na východ až do střední Asie, dále v severní Africe, Severní Americe a Austrálii. V České republice doprovází zejména místa s holou vlhčí půdou mírně kyselé až zásadité reakce. Typickým stanovištěm bývaly vlhčí místa v polích a na obnažených rybničních dnech, ale i podobná narušovaná stanoviště. Rozšíření v České republice je ostrůvkovité a soustředěné do níže položených, teplejších oblastí. Obecně hojnější je druh v Čechách. Na Vysočině je nejvyšší počet lokalit znám z Třebíčska, dále jsou jednotlivé údaje soustředěny do okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy a Bystřice nad Pernštejnem. Další ojedinělé známé výskyty pochází z rybníka Horní Jilmík u Hodic (např. Čech 2008 MJ), od Telče (Formánek 1887) a Malého Dešova (Ondráčková 1995 ZMT). Větší část údajů je historických. Recentně známých lokalit není mnoho a často se jedná o velmi malé populace. Myší ocásek nejmenší patří k druhům, jejichž výskyt nebývá vázán trvale na konkrétní místa, ale v krajině se periodicky objevuje na vhodných plochách. V posledních desetiletích je druh ohrožen ztrátou vhodných biotopů, která souvisí se silnou chemizací v zemědělství, odvodněním krajiny jako celku a omezeným letněním rybníků a jejich silnou eutrofizací. Díky ní obnažené plochy rychle zarůstají a konkurenčně slabé druhy jako např. myší ocásek nejmenší mají jen omezené možnosti svého uplatnění v porostech.
Mapa výskytu - myší ocásek nejmenší - Myosurus minimus

Lokality

Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Hodice, Horní Jilmík [JI], 29.5.2008, foto Luděk Čech
Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Hodice, Horní Jilmík [JI], 29.5.2008, foto Luděk Čech
Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus), Plešice, Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myosurus minimus L. - myší ocásek nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.