Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asperugo procumbens L. - ostrolist poléhavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
 • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Ostrolist poléhavý je široce rozšířený evropský druh, jehož areál pokračuje směrem na východ do oblasti západní Sibiře a střední Asie. V České republice se jedná o typický teplomilný segetální a ruderální archeofyt vázaný na živinami bohaté hlinité půdy. Nalézán bývá především na rumištích, v okolí železnic, na kompostech, případně na travnatých okrajích polí. Na Vysočině je známo několik, dnes většinou již nezvěstných lokalit z teplejších a níže položených území. Vždy se jedná o výskyty v obcích. Konkrétně v sz. části regionu jje to údaj od nádraží ve Světlé na Sázavou (Kobrle 1951 in Samková 1999) a z Kejžlice (Čábera 1957 CB in Lepší et al. 2013). Z Praebohemika a na něj navazujících území je pak znám výskyt od zimního stadionu v Jihlavě (Čech 1997 MJ), řada lokalit pochází z Třebíče a okolí (např. Dvořák 1908 ZMT, Jelínková 2007 ZMT), z okolí Náměště (Römer in Formánek 1887), širšího okolí Moravských Budějovic (Jelínková & Houzarová 2009 ZMT) a z Heřmanic u Rouchovan (Ondráčková 1975 ZMT). Jedná se o druh nestálého či přechodného výskytu, který je velmi ovlivněn nabídkou vhodných ruderálních ploch v zástavbě. V teplejších oblastech Vysočiny může být jeho výskyt častější, ale vzhledem k charakteru svých stanovišť a přechodnému výskytu může být i přehlížen.
Mapa výskytu - ostrolist poléhavý - Asperugo procumbens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asperugo procumbens L. - ostrolist poléhavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.