Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. - vranec jedlový v Kraji Vysočina

Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), Řeženčice, u rybníka Starý [PE], 22.9.2009, foto Luděk Čech
Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), Řeženčice, u rybníka Starý [PE], 22.9.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Lycopodiophyta - Plavuně
 • Třída: - Lycopodiopsida
 • Řád: Lycopodiales - Plavuňotvaré
 • Čeleď: Lycopodiaceae - Plavuňovité

V ČR pouze H. s. subsp. selago.

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vranec jedlový je široce rozšířeným druhem severní polokoule s boreální tendencí. Vyskytuje se hojně v Evropě, disjunktně ve vyšších polohách Asie, v Severní Americe a jihovýchodní Austrálii. Roste ve vlhčích humózních lesích, ale i na subalpinských loukách a zpevněných okrajích sutí primárního bezlesí. V České republice se hojněji vyskytuje v pohraničních horských oblastech. Ve vnitrozemí je početnější výskyt udáván pouze ze Žďárských vrchů, jinde se vyskytuje vzácně až ojediněle ve vyšších polohách nebo v místech s projevy výrazných teplotních inverzích. Vyjma již uvedených Žďárských vrchů je na Vysočině znám z lokalit ve vyšších polohách západní části regionu. Pouze ojedinělé historické údaje pocházejí z Heraltického lesa na západním Třebíčsku (např. Dvořák 1912 ZMT) a Bohdalovska (např. Ambrož 1929, Diener 1927 MJ, Růžička 1988 MJ). Překvapivě málo záznamů o výskytu vrance jedlového pochází z Jihlavských vrchů. Z dostupných floristických dat je jednoznačně patrné, že druh z lesní vegetace na Vysočině dramaticky ustoupil a zejména mimo oblast Žďárských vrchů je extrémně vzácný. Jedná se o důsledek intenzivního lesního hospodaření, především rozsáhlého odvodnění, holosečného hospodaření a pěstování smrkových monokultur.
Mapa výskytu - vranec jedlový - Huperzia selago

Lokality

Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), PR Ranská jezírka [HB], 3.9.2010, foto Josef Komárek
Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), PR Ranská jezírka [HB], 3.9.2010, foto Josef Komárek
Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), PR Ranská jezírka [HB], 3.9.2010, foto Josef Komárek
Vranec jedlový pravý (Huperzia selago), PR Ranská jezírka [HB], 3.9.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Huperzia selago (L.) Schrank et Mart. - vranec jedlový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.