Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arum cylindraceum Gasp. - árón východní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
  • Čeleď: Araceae - Árónovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Áron východní je submediteránní druh zasahující na Balkán a do střední Evropy. Jedná se o jarní geofyt v humózních, vlhčích listnatých lesích především v dubohabřinách, bučinách a olšinách. V České republice leží těžiště výskytu v Karpatské oblasti a na střední Moravě, odkud vyznívá směrem na západ, kde jsou jeho lokality již podstatně vzácnější. Tento trend dokumentuje i jeho výskyt na Vysočině, kde známe pouze několik lokalit. Ojedinělý výskyt byl zaznamenán nedaleko Štěpánova nad Svratkou u Sokolí hory (Čepelová & Fiala 2013 NDOP), u Chlébského (not. Dvořáčková 2003) a pak v údolí Jihlavy na svazích pod Dřínovou horou u Kramolína (např. Ondráčková 1968 ZMT, Houzarová 2014 ZMT) a níže po toku pod Lhánicemi (u Mohelničky, Velká skála, Grulich 2011 in Grulich 2014). Ojedinělý exklávní výskyt sterilního exempláře je znám z údolí Jihlavy pod Helenínskou skálou u Jihlavy (Zlámalík 1993, not. Čech 1995, 1998). Arum cylidraceum nepatří mezi bezprostředně silně ohrožené druhy, pokud nedochází k přímé likvidaci jeho biotopu. V minulosti mohl být jeho výskyt omezen především budováním přehradních nádrží (např. Dalešice, Mohelno) a samozřejmě jej ohrožuje intenzivní lesní hospodaření, především převod původních listnatých porostů na jehličnaté kultury, případně drastické narušení půdního povrchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jarní geofyt, je možné, že některé drobné populace v údolí Jihlavy či na Svratecku mohou dosud unikat pozornosti.
Mapa výskytu - árón východní - Arum cylindraceum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Arum cylindraceum Gasp. - árón východní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.