Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Medicago minima (L.) L. - tolice nejmenší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tolice nejmenší je euro-asijským druhem, v Evropě se submediteránně laděným rozšířením , které se dále na východ táhne souvisle až do střední Asie. Disjunktně se vyskytuje ve východní Asii a východní Africe. V České republice se jedná o teplomilný druh vázaný na rozvolněná místa ve stepních trávnících. Často doprovází skalnaté svahy a písčiny s mělkými, bázemi bohatými půdami. Těžiště rozšíření leží v českém a moravském termofytiku. V mezofytiku je výskyt tolice nejmenší zpravidla vázán na bázemi bohaté horninové podloží. Na Vysočině je to okrajově se vyskytující, velmi vzácný taxon. Jediný recentní údaj na západní, české straně regionu pochází z xerotermních biotopů na skalách pod hradem v Ledči na Sázavou (např. not. Čech 1995–2006). Další recentní nálezy jsou již vázané jen na jihovýchodní, moravskou část Vysočiny. Konkrétně se jedná o výskyty z Třebíče (xerotermní stráň u autobusového nádraží, Komárek 2016 herb. Komárek) a z Mohelenské hadcové stepi, kde je druh místy velmi hojný (Čech 2016 herb. Čech). Ostatní lokality jsou již historické a většinou velmi starého data a doprovázejí údolí řek. Ojedinělý výskyt je uváděn z údolí Sázavy u Přibyslavy (Kirschner & Štěpánek in Slavík 1995), u města Jihlavy (Reichardt ca 1850 in Ambrož 1929), z údolí Jihlavy v Třebíči (např. Suza 1928 BRNU) a Náměště nad Oslavou (Roemer in Formánek 1887). Medicago minima bylo vždy na Vysočině vzácné a vyskytovalo se okrajově, přesto lze předpokládat, že v nejteplejších částech regionu, na bázemi bohatých horninách, mohlo mít více lokalit, než ukazují dostupné floristické zdroje. Dnes ovšem je potenciál tohoto druhu velice omezen, protože rozvolněná otevřená místa ze stepních trávníků zmizela nebo jsou vzácná kvůli ústupu tradiční pastvy. Na druhou stranu, vzhledem k nenápadnosti druhu je možné, že může být ještě na řadě míst objeven. V místech výskytu spočívá péče o jeho populace v udržování nezapojeného drnu.
Mapa výskytu - tolice nejmenší - Medicago minima

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Medicago minima (L.) L. - tolice nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.