Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte - písečnatka nejmenší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Písečnatka nejmenší je typickým subatlantským druhem, který se na našem území vyskytoval v minulosti roztroušeně a to zejména v Čechách. Těžiště rozšíření druhu leželo na Třeboňsku a v přilehlé (jihočeské) části Českomoravské vrchoviny. Jedná se o konkurenčně slabý druh nezapojených písčin, písčitých polí, okrajů cest a dalších stanovišť s nízkou konkurencí (Kubát & Kaplan 2000). Vlivem změny tradičního hospodaření v krajině drasticky ustoupil a v současné době je na Vysočině nezvěstný. V minulosti byl známý zejména v severní části území v oblasti Havlíčkobrodska a Žďárska, ojedinělé lokality jsou známy od Kamenice nad Lipou (Nováček 1952) a Moravských Budějovic (Paul in Laus 1908).
Mapa výskytu - písečnatka nejmenší - Arnoseris minima

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte - písečnatka nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.