Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Centaurium littorale subsp. compressum (Hayne) Kirschner - zeměžluč přímořská slatinná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Zeměžluč přímořská slatinná je taxon omezený svým rozšířením na střední Evropu, oblast dolního Donu, Povolží a severozápadní část Střední Asie. Jedná se o teplomilný a světlomilný druh zasolených vlhčích půd, který v České republice roste výhradně v termofytiku. Známý je zejména ze středního Polabí, Rožďalovické pahorkatinya jižní Moravy v širším okolí Hustopečí. Z Vysočiny byl udáván od Jaroměřic nad Rokytnou (Heřmanská 1952 in Čvančara 1968). Jelikož k tomuto údaji pravděpodobně neexistuje herbářový doklad, je jeho historický výskyt na Vysočině pochybný.
Mapa výskytu - zeměžluč přímořská slatinná - Centaurium littorale subsp. compressum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Centaurium littorale subsp. compressum (Hayne) Kirschner - zeměžluč přímořská slatinná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.