Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eleocharis uniglumis (Link) Schult. - bahnička jednoplevá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány. Na Vysočině se však vyskytuje patrně pouze E. u. subsp. uniglumis.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bahnička jednoplevá pravá je široce rozšířeným cirkumtemperátním druhem severní polokoule rostoucí v ostřicovo-mechových slatiništích na bázemi bohatších či mírně zasolených stanovištích. V České republice roste roztroušeně až vzácně především v teplejších nižších a středních polohách Čech i Moravy (Bureš in Kaplan et al. 2015). Na Vysočinu druh vyznívá z moravského panonika a je zde znám z několika lokalit v jihovýchodní části regionu. Kromě Třebíčska se druh vyskytoval vzácně u Podmoklan na úpatí Železných hor na severním okraji Vysočiny (Bureš 1993 BRNU, Čech 1996 herb. Čech). Většina známých lokalit však již zanikla nebo nejsou aktuálně potvrzeny. Recentně je znám pouze ze dvou lokalit na Třebíčsku, a to od rybníka Maršovce u Pozďatína (Čech 2013 herb. Čech) a od rybník Machák u Klučova (Jelínková 2008 ZMT).
Mapa výskytu - bahnička jednoplevá - Eleocharis uniglumis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Eleocharis uniglumis (Link) Schult. - bahnička jednoplevá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.