Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bromus squarrosus L. - sveřep kostrbatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Sveřep kostrbatý je mediteránně-kontinentálním euroasijským druhem. Jeho biotopem jsou výslunné suché stráně, vinice, úhory. Uvádí se, že v České republice je původní snad jen v Podyjí, na další místa byl občasně zavlékán. Sporný je historický údaj od Nové Vsi u Okříšek (Veselský 1933 in Dvořáková 1999), možný je výskyt u Mohelna (Podpěra 1928).
Mapa výskytu - sveřep kostrbatý - Bromus squarrosus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bromus squarrosus L. - sveřep kostrbatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.