Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Festuca pulchra Schur - kostřava nepravá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kostřava nepravá je euroasijský druh, jehož rozšíření se táhne od střední Evropy přes Ukrajinu a Balkán na západní Sibiř a do střední Asie. Roste na suchých písčitých až mírně zasolených loukách a pastvinách a na stepních lokalitách. Často doprovází na jaře přeplavovaná, v létě suchá stanoviště. V České republice je udáván především z mostecké pánve v Čechách a z jižní Moravy. Na Vysočinu vzácně vyznívá z jižní Moravy na Třebíčsko. Vyjma výskytu v NPR Mohelenská hadcová step (např. Grulich 2011 in Grulich 2014) jsou však všechny ostatní lokality v současnosti nezvěstné. Vzhledem k obtížnější determinaci a častému nerozlišování tohoto taxonu lze předpokládat, že může být na některých lokalitách systematicky přehlížen. Na druhou stranu se jedná o rostlinu ohrožených stanovišť, které vzhledem k ústupu tradiční pastvy a celkové ruderalizace krajiny zmizely a stále rychle mizí.
Mapa výskytu - kostřava nepravá - Festuca pulchra

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Festuca pulchra Schur - kostřava nepravá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.