Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich - kokrhel luštinec v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kokrhel luštinec má středoevropské rozšíření, roste od stř. Francie po z. Karpaty a od severních sudetských pohoří po Apeninský polostrov. Hemiparazitický jednoletý druh se v ČR vyskytuje jako archeofyt především v mezofytiku, vzácně pak v termofytiku a v nižších polohách oreofytika. Dříve velmi hojný polní plevel obilnin výrazně ustoupil po zavedení dokonalejších metod čištění osiva a agrotechnických postupů, v současnosti je podstatně vzácnější a roste především v travinobylinné vegetaci na živinami bohatších půdách. Na Vysočině se vyskytoval roztroušeně především na obvodu Žďárských vrchů, na Havlíčkobrodsku, Jihlavsku a Pelhřimovsku. V popisech nálezů se často uvádí výskyt mezi obilím. Údaje chybějí z j. části Žďárska a teplejších oblastí Třebíčska. Je možné, že vzhledem k hojnému výskytu nebyl předmětem zvláštního zájmu dřívějších floristů. Relativně početné údaje pocházejí ještě z 60. a 70. let 20. století, později se k. luštinec objevuje již jen ojediněle. Zřejmě naposled byl druh nalezen u Sobíňova na Chotěbořsku (Čech 1994 herb. Čech), kde byl výskyt ověřen ještě v roce 2002. Nevelká populace zde rostla v rozvolněné vegetaci širokolistých suchých trávníků na výslunné opukové stráni nad železniční tratí. Kokrhel luštinec patří ke skupině druhů, která v dnešní agrární (resp. postagrární) krajině již stěží nalézá vhodné stanoviště. V poslední době se zkouší využití druhu k potlačování vzrůstných druhů trav v účelových trávnících v okolí komunikací (např. Mudrák et al. 2014) a tak nelze vyloučit, že se v regionu ještě objeví.
Mapa výskytu - kokrhel luštinec - Rhinanthus alectorolophus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich - kokrhel luštinec v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.