Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scorzonera austriaca Willd. - hadí mord rakouský v Kraji Vysočina

Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2007, foto Luděk Čech
Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Souvislý areál hadího mordu rakouského má kontinentální charakter a táhne se v pásu od střední Asie po východní Ukrajinu a směrem na západ dále vyznívá do střední Evropy a okrajově až do střední Francie. V České republice se chová jako výrazný teplomilný prvek vázaný pouze na oblast panonského termofytika jižní Moravy. Vyhledává suché skalnaté a travnaté svahy jižní a západní expozice. Je to světlomilný druh lesních lemů, stepní a lesostepní nezapojené vegetace na mělkých, skeletovitých, bázemi bohatých půdách. Na Vysočinu zasahuje pouze v místech hadcového ostrova v údolí Jihlavy mezi Mohelnem a Dukovany, odkud je znám z řady míst.
Mapa výskytu - hadí mord rakouský - Scorzonera austriaca

Lokality

Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2014, foto Josef Komárek
Hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 17.4.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scorzonera austriaca Willd. - hadí mord rakouský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.