Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - strošek pomněnkový v Kraji Vysočina

Strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech
Strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), Mohelno [TR], 20.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
 • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Strošek pomněnkový je široce rozšířený v temperátním pásu Euroasie. Souvisle roste od Pyrenejí po střední Sibiř a disjunktně dále do východní Asie. Zavlečený je v Severní Americe a Japonsku. Jedná se o druh kamenitých výslunných strání, skal, osypů a často i starých zdí hradních zřícenin, vázaný většinou na neutrální až zásadité, vysychavé humózní půdy. V České republice se vyskytuje roztroušeně v českém i moravském termofytiku a v některých přilehlých částech mezofytika (Kubát in Kaplan et al. 2017a). Ve vyšších oblastech mohou být výskyty jen přechodně zavlečené. Na Vysočině je znám recentně pouze na třech lokalitách z údolí Jihlavy u Mohelna (Čech 2006 ZMT, Čech 2011 in Grulich 2014). Historické údaje se vyskytují dále proti proudu Jihlavy u Třebíče (např. Picbauer 1904, Jičínský 1948 ZMT), města Jihlavy (Pokorny in Formánek 1887) a v údolí Brtnice u Střížova (Diener 1942 in Pladias-Slavíkův archiv). Ojedinělý výskyt je udáván ze Svratecka od ústí Trestného potoka (Šmarda 1938d). Lappula squarrosa byla vždy vzácným a omezeně se vyskytujícím druhem. Bohužel celá řada míst výskytů na výslunných skalách a osypech svahů říčních údolí zmizela. Dílem nevhodnými lesnickými zásahy, dílem přirozenou sukcesí a následným zastíněním, část mohla padnout za oběť stavebním činnostem a jiným antropickým zásahům na známých lokalitách.
Mapa výskytu - strošek pomněnkový - Lappula squarrosa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. - strošek pomněnkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.