Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cicerbita alpina (L.) Wallr. - mléčivec alpský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Mléčivec alpský je typickým příkladem evropského arkticko-alpínského druhu, rostoucího plošně v celé Skandinávii a ostrůvkovitě v horách jižní poloviny Evropy. Jeho výskyt v ČR téměř dokonale kopíruje vyšší okrajová pohoří Českého masivu; roste také v Beskydech. Na Vysočině je jeho výskyt omezen pouze na oreofytikum Žďárských vrchů, i zde je však velmi vzácný. Menší populace mléčivce stále roste u potůčku nedaleko Cikháje (např. Juřičková 2012 NDOP, not. Čech 2015). Relativně nedávno se vyskytoval i v blízké prameništní olšině "U sražené vody" (např. Růžička 1999). Minulostí je zřejmě výskyt pod Brožovou skálou u Skleného (naposledy zřejmě Růžička 1972 MJ). Historická lokalita u Ranských jezírek (Domin 1924) nebyla později ověřena. Další ojedinělé výskyty na Vysočině, např. u Nové Brtnice na Jihlavsku (Růžička 1968 MJ), vzbuzují podezření z vysazení či zplanění. Ve Žďárských vrších mléčivec alpský roste (či rostl) v prameništních a přípotočních smrkových olšinách na přechodu k podmáčeným smrčinám. Příčiny vyhynutí druhu na výše uvedených lokalitách nejsou zcela jasné. Významnou roli zde mohla hrát malá velikost a vzájemná izolovanost populací, u kterých nepatrná, často i náhodná změna podmínek může znamenat zánik populace.
Mapa výskytu - mléčivec alpský - Cicerbita alpina

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cicerbita alpina (L.) Wallr. - mléčivec alpský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.