Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aira caryophyllea L. - ovsíček obecný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ovsíček obecný je typickým atlanským až subatlanským především evropským druhem zasahujícím také do Afriky. Do dalších oblastí světa byl zavlečen. V České republice se nachází dnes již vzácně, převážně na nevápnitých suchých písčinách a při okrajích cest od nížin do pahorkatin. Na většině území ČR je druh již dnes nezvěstný (Kaplan in Pladias), proto je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy. Na Vysočině se v minulosti vyskytoval pouze sporadicky na obdobných typech stanovišť jako v celé ČR, tedy převážně při okrajích cest a na suchých stráních. Uváděn byl z asi deseti lokalit na Humpolecku, Havlíčkobrodsku, Žďársku, Novoměstsku a Náměšťsku, na některých však ale jako zavlečený. Patrně poslední zjištěnou lokalitou byla stráň u Vojslavického mostu dálnice D1 nad řekou Želivkou, kde byl pozorován a sbírán v roce 1974 během terénní exkurze floristického kurzu Československé botanické společnosti v Humpolci (Švarc 1974 MJ, not. Skalický 1974 in Skalický & Štech 2000). Důvodem jeho vymizení je nejčastěji zarůstání jeho stanovišť konkurenčně silnějšími druhy bylin a dřevin.
Mapa výskytu - ovsíček obecný - Aira caryophyllea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aira caryophyllea L. - ovsíček obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.