Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche caryophyllacea Sm. - záraza hřebíčková v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště areálu z. hřebíčkové leží v mírném pásu Evropy a zasahuje až do střední Asie. Výskyt v ČR je velmi roztroušený, tento mezofilní druh dává přednost lesnatým oblastem na minerálně silných horninách a častější je pouze v severní polovině Čech (České středohoří, Český kras) a na j. Moravě (Moravský kras, Pavlovské vrchy). Jako hostitelské rostliny slouží různé druhy rodu svízel. Výskyt na Vysočině je omezen na teplejší oblasti Třebíčska. Nedoložené literární údaje zmiňují výskyt druhu v okolí Třebíče, Klučova, Vladislavi (např. Formánek 1887, Suza 1931b) a v údolí Jihlavy u Dalešic a Kramolína (Suza 1930). Herbářově doložen je výskyt u Mohelna (Dvořák 1912 ZMT). Jediné recentní nálezy z. hřebíčkové v regionu pocházejí z PR Velká skála u Lhánic (Čech 2003 herb. Čech, Roleček 2011, Grulich 2011 in Grulich 2014). Taxon zde roste na minimálně dvou místech v prosvětlené teplomilné doubravě na výrazném skalnatém srázu v údolí Jihlavy. Populace je malá a velmi rozptýlená a zárazy zde kvetou nepravidelně. Vzhledem k nedostatku údajů o zaniklých lokalitách nelze dobře vyhodnotit příčiny ústupu druhu. Pravděpodobně se jedná o obvyklé negativní změny biotopu světlých lesů a výslunných křovinatých strání vlivem absence tradičního managementu a postupující eutrofizace.
Mapa výskytu - záraza hřebíčková - Orobanche caryophyllacea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche caryophyllacea Sm. - záraza hřebíčková v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.