Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilosella ziziana (Tausch) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček zizův v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Chlupáček Zizův je evropský druh rostoucí roztroušeně až vzácně na velké části Evropy s výjimkou severských oblastí a východní a jihovýchodní okrajové části kontinentu a některých jižních území. U nás se jedná o druh méně zapojené travnaté vegetace na kamenitých svazích, rostoucí v lesních lemech, na okrajích cest nebo v lomech. Výskyt je ostrůvkovitý a vzácný vázaný zejména na oblast severozápadních a středních Čech a jižní a střední Moravy, ale i jinde. Na Vysočině existuje jediný údaj o výskytu chlupáčku Zizova a pochází od Zvolanova u Sobíňova z podhůří Železných hor (Čech 1998 MJ, det. Chrtek jun.).
Mapa výskytu - chlupáček zizův - Pilosella ziziana

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilosella ziziana (Tausch) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček zizův v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.