Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cirsium rivulare (Jacq.) All. - pcháč potoční v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pcháč potoční je evropských druh s poměrně omezeným areálem, jehož centrum leží ve východní Evropě. Jedná se o typického průvodce vlhkých až rašelinných luk a lad v údolích potoků, řek a pramenišť. Na území České republiky je Cirsium rivulare typickým karpatským migrantem. Těžiště výskytu leží v karpatském mezofytiku a odtud se táhne na sz. Moravu a do východních Čech. Směrem dál na západ je již výskyt taxonu podstatně vzácnější. Oblast souvislého rozšíření tak zahrnuje severovýchodní až severní část Vysočiny. Zde má druh početnou skupinu lokalit a provází velkou část vlhkých až rašelinných luk. Západním a jižním směrem lokalit velmi podstatně ubývá a populace druhu na lokalitách nebývají početné. Velká část dříve známých výskytů je dnes nezvěstná. Druh je ohrožen především totální destrukcí vlhkých až rašelinných luk odvodněním a převodem na pole či intenzivně využívané kulturní travní porosty nebo jejich zalesněním smrkem. Na lokalitách s nepatrnou populací může druh zaniknout i náhodným nežádoucím narušením. To může být případ některých dnes již nezvěstných lokalit v jihozápadní a centrální části Vysočiny.
Mapa výskytu - pcháč potoční - Cirsium rivulare

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cirsium rivulare (Jacq.) All. - pcháč potoční v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.