Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Centaurium erythraea Rafn - zeměžluč okolíkatá v Kraji Vysočina

Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek
Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

V ČR pouze C. e. subsp. erythraea.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Zeměžluč lékařská je především evropským druhem, okrajově její areál přesahuje do severní Afriky, na Kavkaz až do Íránu. Je to světlomilný taxon narušovaných, především lemových společenstev, pasek a semixerotermních trávníků na minerálně bohatých až slabě kyselých, dusíkem chudých půdách. V České republice je hojně rozšířená zejména v teplejších oblastech s minerálně bohatším podložím. Také na Vysočině je známá řada lokalit soustředěných do níže položených částí území. Druh se vyhýbá pouze nejvýše položeným územím s výskytem silikátových hornin (Ždárské vrchy, jz. část Vysočiny). Z dostupných floristických dat je však patrné, že zeměžluč lékařská z krajiny značně ustoupila a to především ve vyšších polohách, kde byla vždy vzácnější. Početnější recentní výskyt je pouze na Třebíčsku. Její ohrožení spočívá zejména ve ztrátě vhodných stanovišť, celkové masivní eutrofizaci krajiny, případně časté aplikaci herbicidních prostředků na lesních pasekách. V lučních a lemových nelesních společenstvech druh potřebuje pravidelné drobné narušení drnu, které se s ústupem tradičních forem hospodaření ztrácí. Na okrajích cest a v lesích mizí drobná světlá rozvolněná místa nezarostlá ruderální vegetací. Druh se často objevuje periodicky, v nepatrných populacích a zaznamenat jeho výskyt tak může být často jen díky souhře náhod.
Mapa výskytu - zeměžluč okolíkatá - Centaurium erythraea

Lokality

Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek
Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek
Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek
Zeměžluč okolíkatá pravá (Centaurium erythraea), Šachotín [HB], 10.7.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Centaurium erythraea Rafn - zeměžluč okolíkatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.